Factoids

kismet:

  1. http://madwifi.org/wiki/UserDocs/kismet