Factoids

splash:

  1. apt-get install --yes plymouth-theme-kanotix-logo;plymouth-set-default-theme -R kanotix-logo