Factoids

vdpau:

  1. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mesa/+bug/1287326